Motocross Nederland en privacy

Motocross Nederland is een stichting zonder winstoogmerk, van en voor motocrossers. Via onze websites verstrekken wij nieuws over motocross. In sommige gevallen werken wij bij de uitvoering van onze dienstverlening samen met andere organisaties of bedrijven. In onze activiteiten verwerken wij in principe geen privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website, facebook-pagina, instagram-account en youtube pagina is het mogelijk om te reageren op onze berichten middels uw eigen account van facebook, instagram of youtube. Afhankelijk van waar uw reageert kan dit een openbare of besloten reactie zijn.

 

Wij verwerken of verzamelen deze gegevens niet, en geven deze gegevens ook niet door aan derde partijen tenzij wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

 

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via een bericht aan info@motocrossnederland.nl

 

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 15 augustus 2018.